BeveiligerZ_schiphol-corona-beveiligers

Beveiligingsbedrijven op Schiphol doen te weinig om verspreiding van het coronavirus onder hun personeel en reizigers te voorkomen. Dat is na onderzoek de conclusie van de Arbeidsinspectie. Er zijn op de luchthaven onvoldoende voorzieningen getroffen en het ontbreekt aan adequaat toezicht op de naleving van coronamaatregelen.

CNV Vakmensen had om het onderzoek door de Arbeidsinspectie gevraagd, na tal van klachten te hebben ontvangen van beveiligers over de omstandigheden waaronder zij werken. “De drukte op de luchthaven vraagt om goede voorzieningen en strakke naleving. Maar daar schort het behoorlijk aan”, zegt onderhandelaar Erik Maas van CNV Vakmensen. “We hameren er bij de beveiligingsbedrijven – én ook bij Schiphol als verantwoordelijke opdrachtgever – voortdurend op dat het op veel plekken gewoon niet goed geregeld is. Mensen staan te dicht op elkaar en lang niet iedereen draagt een mondkapje – en zeker niet op de juiste manier.”

Klacht gegrond
De klacht is gegrond, blijkt uit een rapport van de Arbeidsinspectie. De beveiligingsbedrijven zijn nu verplicht om actie te ondernemen en voor een veilige situatie te zorgen. Als ze na een herinspectie nog steeds in gebreke blijven, kan dit een boete opleveren, aldus de vakbond. “We gaan de werkgevers hierop wijzen en aan houden”, zegt Maas. “We willen graag dat iedereen op een veilige manier op Schiphol kan werken. Ook reizigers moeten erop kunnen rekenen dat er alles aan wordt gedaan om de risico’s van corona-verspreiding zo veel mogelijk te beperken.”

Maatregelen
Om de situatie te verbeteren stelt CNV Vakmensen op basis van ideeën van beveiligers voor om meer afstand tussen reizigers te creëren, door bij de security lanes weer stippen op de grond te plaatsen, geen dubbele security lanes naast elkaar in gebruik te nemen en twee opzetposities te hanteren (in plaats van drie). Ook wil de vakbond dat de bakken waarin reizigers hun spullen leggen bij de security-check veel vaker worden schoongemaakt (dit gebeurt nu slechts één keer per week. Verder is veel betere handhaving van de afstandsregel en mondkapjesplicht nodig, bijvoorbeeld al bij de ticketcontrole en zijn meer veiligheidsmaatregelen vereist in de lounges waar beveiligers pauzeren.

Getroffen maatregelen
Schiphol gaf eerder aan de signalen en zorgen van de beveiligers altijd serieus te nemen. Veel van de maatregelen die sinds het begin van de pandemie zijn getroffen, gelden nog steeds, zoals het houden van 1,5 meter afstand tussen beveiligers onderling, het dragen van mondkapjes en handschoenen, het gebruik van spatschermen en zelftesten en het fouilleren vanaf de zijkant van de passagiers. Wel zijn sommige maatregelen afgeschaft of minder streng geworden, omdat reizigers zich nu vooraf moeten laten testen op het coronavirus. Dat was niet het geval toen de maatregelen werden ingevoerd.

Bron: beveiligingnieuws.nl